Blog over landbouwkundige toepassingen

Omheining voor paarden

Bij een omheining voor paarden zijn er voornamelijk twee zaken die in ogenschouw genomen moeten worden. Uiteraard is het voornaamste doel dat ze paarden niet de openbare weg op kunnen lopen, het doel is dus ten eerste dat de paarden binnen de omheining blijven. Dit opdat zowel de veiligheid van de paarden als van de openbare orde gehandhaafd blijft. Gewonde paarden als gevolg van doorgebroken omheingen die qua materiaal of qua montage niet afdoende waren, komen helaas te vaak voor, met alle gevolgen van dien. Bijkomend probleem voor de houder van de paarden is dat alle schade die is ontstaan door het uitbreken van de paarden, voor rekening komt van de houder. In dit geval is alleen daarom al voorkomen beter dan genezen.   

Veilige constructies en materialen zijn belangrijk

Daarnaast is het van belang dat de paarden een veilige omheining hebben, een waaraan ze zich niet kunnen verwonden bijvoorbeeld. Soms wordt er gekozen voor een omheining waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrisch hek (dat onder stroom staat) maar vervolgens voor de paarden niet goed zichtbaar is. Een paard is van nature een dier dat, zodra het ergens is opgesloten en een kans ziet om te vluchten, dit niet zal nalaten.   

Ook wanneer een omheining te laag is gebouwd of als de constructie niet deugdelijk is opgebouwd, waardoor er bijvoorbeeld palen scheef komen te staan, is de kans op een uitbraak levensgroot. Bij het vaststellen van de hoogte van een omheining voor paarden is het vitaal om uit te gaan van 80% van de hoogte van het hoogste paard binnen de omheining. In sommige gevallen wordt een omheining van prikkeldraad gebruikt. In deze gevallen komt het vaak voor dat met name jonge veulens verstrengeld kunnen geraken en zodoende flinke verwondingen oplopen, met als gevolg in het ergste geval, als de verwondingen te erg zijn, dat het veulen in kwestie moet worden ingeslapen.   

Omheining paarden: hout heeft de voorkeur

Uit de praktijk is alom vast komen te staan dat een houten omheining, die op de juiste manier is gemonteerd en hoog genoeg is, veruit het beste werkt. Over het algemeen kan worden vastgesteld dat dit type omheiningen 15 tot wel 20 jaar mee kunnen gaan. Voor houtrot hoeft tegensoordig ook niet meer gevreest te worden. Er zijn conserveringsmiddelen beschikbaar die houtrot effectief en langdurig tegen gaan. Het resulteert in een zeer weerbestendig hekwerk dat gelijk een kunststof of stalen constructie alle voorkomede weersomstandigheden kan weerstaan. Naast bovengenoemde voordelen draagt een houten omheining tevens bij aan de schoonheid en natuurlijke look van het landschap, simpelweg omdat de omheining uit een natuurlijk materiaal (namelijk hout) vervaardigt is. Neem contact op met Arfman om de  juiste te maken.


Delen